Snöröjningen ska vara markägarnas ansvar

I Växjö kommun har den moderatledda majoriteten bestämt att det är fastighetsägaren som har ansvar för snöröjning och halkbekämpning utanför sin fastighet. Vilket innebär att varje villaägare måste hålla den närmsta gatbiten utanför sin villa fri från snö.

– För oss socialdemokrater är det en orimlig praxis. För oss är det en självklarhet att det är markägarens ansvar. En enskild villaägare ska exempelvis inte vara skyldig till att sköta gatan i anslutning till sitt hus, säger Martin Edberg (S), oppositionsledare i tekniska nämnden.

– Växjö kommun borde ta det fulla ansvaret för att hålla sina egna gator fria från snö. Idag smiter den moderatledda majoriteten från sitt ansvar, fortsätter Martin Edberg.

Läs mer på Vxonews: https://www.vxonews.se/nyheter/s-snorojningen-ska-vara-markagarnas-ansvar-faff5d32

facebook Twitter Email