Malin Laubers nyårslöfte

Jag skulle vilja lova guld och gröna skogar, men det vore att ta i lite för mycket. Däremot att jag ska försöka arbeta i den riktningen. Vi Socialdemokrater blir ofta anklagade för att ”lova allt till alla”, jag tycker i alla fall att det är bättre än att som högern gör ”lova allt till några få”.

 

Jag är övertygad om att ett samhälle med medmänsklighet och jämlikhet är det bästa samhället.  När alla och inte bara några då, kan färdas väl genom livet får vi ett starkare samhälle. Detta kan låta som flum för några men för socialdemokraterna är det hela vår grund. Ett samhälle utan över- och underordning.

 

Mitt nyårslöfte är att jag ska fortsätta arbeta för ett sådant samhälle. I växjö arbetar vi just nu i opposition, men trots det vill vi påverka. Min drivkraft och de politiska förslag vi Socialdemokrater lägger är för att forma ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där var och en gör sin plikt och därefter kan kräva sin rätt. Efter förmåga.

 

Jag lovar att arbeta hårt för Växjö kommuns invånare ska känna trygghet. Trygga med att välfärden, skola och omsorg, ska fungera men också för att alla ska känna sig trygga på gator och torg. Då måste vi jobba tillsammans. Tillsammans över partigränser, tillsammans med stat och region, tillsammans med näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans med alla invånare.

 

Jag lovar att vara lyhörd och ta till mig andras tankar och ideér och ifrågasätta mina egna. Jag lovar att ha ett öppet sinne och samtala med alla er som har tankar om hur Växjö kommun kan bli bättre. Jag lovar att arbeta hårt för att vår kommun ska utvecklas så fler medarbetare och fler invånare känner att de är viktiga, har en naturlig plats och har möjligheter att göra sin livsresa här.

facebook Twitter Email