Ingen demokrati utan opposition

Rene Jaramillos menar i sitt svar till de socialdemokratiska förtroendevalda Anette Nerlie Anderberg och Cecilia Lundin Danielsson att de är en del av en trött opposition som inte har insett att det är de Blågröna som styr. Jag har två större invändningar mot den moderata gruppledarens insändare.

För det första blottar René i bästa fall sin okunskap, i värsta fall en pinsamt naiv syn på demokrati. Kommunfullmäktige är kommunens folkvalda och högst beslutande organ och utgörs av människor med ett genuint engagemang för lokala frågor. Som opposition använder vi sammanträdena till att argumentera för våra förslag samtidigt som vi bevakar frågor som rör ansvarsutkrävande för kommunens verksamhet och ekonomi. Det är en av grundbultarna i parlamentarisk demokrati att respektera oppositionens roll.

Den ekonomiska aspekten är ett populistiskt slag i luften. Om vi sätter fullmäktiges kostnader i relation till hela arvodessystemet och nämnder och styrelsers kostnader utgör fullmäktiges kostnader inte ekonomisk risk för kommunen.

Vidare påminner René i sitt svar att det är den Blågröna majoriteten som bestämmer och att det är med en dåres envishet som oppositionen lyfter förslag som röstas ned. Det är en deprimerande och maktfullkomlig syn på parlamentarisk demokrati att Växjös största parti inte skulle lägga ett annat budgetförslag, motioner eller utkräva ansvar av René och hans vänner. Men såklart, det vore ju mer bekvämt om ingen synade en politisk majoritet i sömmarna. Då skulle fullmäktige vara färdigt i god tid till Rapport.

Min andra invändning är mindre allvarlig och en detalj i sammanhanget. René anklagar oppositionen för att vara skyldiga till långa sammanträden, det är såklart inte sant. Majoritet och opposition är i grunden lika debattglada. På decembermötet inledde till exempel kommunstyrelsens moderata ordförande en interpellationsdebatt med ett spänstigt inlägg på 24 minuter, ett rekord i sammanhanget. Men det gör faktiskt ingenting. Demokratin pågår även klockan 22, och om René är trött rekommenderar jag honom att kalla in en av sina arvoderade ersättare.

René Jaramillos inställning är generande för hela den moderata partigruppen och om fler moderater eller partier ur den Blågröna majoriteten anslutit sig till samma föraktfulla syn på kommunfullmäktige och oppositionens arbete får de gärna ge sig till känna offentligt.

Julia Berg (S)

Ordförande för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

facebook Twitter Email