Majoriteten är ute på djupt vatten

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen, både formellt och informellt uppmanat Växjös moderatledda majoritet till samtal och politisk samsyn kring Växjö simhall. Majoritetens fokus verkar ha legat på att lösa interna problem istället för att hitta samsyn i frågan över partigränserna.

– Vi beklagar att den moderatledda majoriteten har gått vidare i simhallsfrågan utan att engagera kommunens största parti. Stora beslut likt dessa bör diskuteras över partigränserna, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

– Jag liknar situationen med majoritetens hantering av konsthallen. En presskonferens om en flytt, sedan flera olika platser och möjligheter för verksamheten, för att sedan efter starkt motstånd från medborgare och opposition landa i att ha kvar verksamheten på samma plats. En kostsam process som tog mycket tid och energi från oss alla. Den så kallade Växjöandan har tidigare varit starkt bidragande till Växjös utveckling på flera viktiga områden, nu ser vi gång på gång att den samsynen är som bortblåst, säger Otto Lindlöf (S) oppositionsledare i nämnden för kultur och fritid.

Vi Socialdemokrater föreslår att kommunen ska tillsätta en simhallsgrupp bestående av politiker och tjänstepersoner för att ta fram vilka behov Växjö kommun har i en kommande ny simhall.

– Vi tror att stora investeringar fattas bäst i politisk enighet och att informationen till olika politiska partier sker i samtal och dialog – inte via pressmeddelande eller på olika mediers insändarsidor, avslutar Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

På tisdagen skulle frågan om simhallen diskuteras på kommunstyrelsen. Men i sista sekund lyftes ärendet från dagordningen. Vi socialdemokrater tycket att det är bra att majoriteten tar våra synpunkter i beaktande och reflekterar över vad vi framför.

facebook Twitter Email