Nyheter

Ny ombudsman anställd

Vår nuvarande ombudsman Anton Dackenberg har valt att och gå vidare med nya utmaningar och planerar att studera i höst. Därför har journalisten Per Jodenius anställts som ny ombudsman. – Jag känner mig oerhört glad och taggad inför uppgiften och det ska bli spännande med en ny utmaning. Jag har tidigare arbetat med att granska…

Läs mer

Uttalande – Blågröna lyckas inte med sina besparingar

Hela Blågrönas hantering av Konsthallen och Det fria ordets hus verkade vara ett avslutat kapitel när vi i februari fick reda på att Konsthallen skulle vara kvar och att Fria ordets hus skulle flytta in. Ordförande i nämnden sa i ett pressmeddelande: ”vi gör en besparing i och med att vi blir av med hyran…

Läs mer

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialdemokraterna i Växjö har lagt ett flertal förslag om hur vi skulle stärka kommunens roll som arbetsgivare. Ett av våra förslag handlar om att alla som lämnar sin anställning i Växjö kommun ska erbjudas en avslutningsintervju. För att vi ska kunna förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i kommunen så är det otroligt viktigt att vi…

Läs mer

Äldreomsorgen en prioriterad fråga för S

Socialdemokraterna i Växjö har lagt flera förslag för att öka stabiliteten och tryggheten inom omsorgen i Växjö kommun, såväl för omsorgstagare som för personal. Tillsammans med regeringens äldreomsorgslyft om att bland annat utbilda personal på arbetstid, har vi nu stora möjligheter att förbättra förutsättningarna för en trygg omsorg. Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP)…

Läs mer

Socialdemokraterna vill att Växjö kommun fasar ut de delade turerna

Idag finns det hög kompetens bland våra medarbetare inom omsorgen. Denna kompetens är efterfrågad. Om vi i Växjö kommun ska kunna behålla och fortsatt rekrytera personal till omsorgen måste arbetsmiljön bli bättre. – I dialog med facken är det tydligt att de delade turerna är en belastning för medarbetarna inom omsorgen. Det sliter mycket på…

Läs mer

Förskolans dag

Idag den är det förskolans dag. En dag för att bland annat uppmärksamma den unika förskolan som finns i vårt land. Personalen på förskolan lägger grunden för våra barns livslånga lärande. Det är i förskolan grunden för våra barns lärarande börjar. Det är i förskolan som lärare genom pedagogik och metodik hjälper varje barn att…

Läs mer

Idag uppmärksammar vi fritidshemmens dag

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid. Socialdemokraterna i Växjö anser att 🚩 Fritidshemmen är en del av skoldagen. 🚩 Lärandeuppdraget ska stärkas 🚩 Man ska se…

Läs mer

Lägg inte ner förskolan i Furutåområdet.

Under pågående nationell kris väljer den blågröna majoriteten i Växjö kommun att lägga förslag om att lägga ner välfungerande Furutåförskola i Teleborg. Furutåförskola är en omtyckt förskola. Tyvärr bedrivs verksamheten i paviljonger, alltså tillfälliga baracker. Därför tog man beslut om en ombyggnation av förskolan för ca 150 barn valåret 2018. Det var ett beslut som…

Läs mer

Växjö Pride

Denna vår är inte mycket som vanligt. Något som är som det brukar är att Växjö Pride inträffar i början av maj. I år är det dock annorlunda. Den efterlämgtade paraden kommer inte att kunna genomföras men Växjö Pride ställer inte in, de ställer om – alternativa aktiviteter kommer märkas runt om i staden och…

Läs mer

Erbjud medarbetare inom omsorgen tillsvidareanställning – föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

  Under flera år har vi sett stora behov av personal inom omsorgens olika verksamheter, inte minst under denna tid. För att kunna rekrytera och behålla utbildad och kunniga medarbetare måste Växjö kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det tydligt att trygga anställningar spelar stor roll. – Det är viktigt att vi har en…

Läs mer
facebook Twitter Email