Nyheter

Fler kommer behöva daglig verksamhet

Varje dag går flera hundra personer till sin dagliga verksamhet i Växjö kommun. Kaféer, butiker, industrier, dans, promenader, konst och trädgårdsarbete är en bara några av alla de inriktningar som finns inom den dagliga verksamheten. Kvaliteten är hög och mätningar visar att deltagarna är nöjda med de aktiviteter och arbeten som finns att välja mellan….

Läs mer

Gymnasieskola för alla

Idag uppskattas 10 procent av befolkningen i Sverige har svårigheter inom de neuropsykiatriska tillstånden. Av dessa 10 procent är en del skolungdomar boende i Växjö kommun varav några som ska börja gymnasiet. Idag finns det ett introduktionsprogram i växjö anpassat för elever med neuropsykiatriska diagnoser. Där får man möjlighet att läsa upp sitt grundskolebetyg för…

Läs mer

Årsmöte 1 mars

På söndag 1 mars kl. 14:00 på Stadsbiblioteket har Socialdemokraterna i Växjö årsmöte. Årsmöteshandlingarna hittar du nedan. [simplyattached]Möteshandlingar[/simplyattached]

Läs mer

En fritidsbank tillsammans med föreningslivet!

  På flera håll i Sverige har fritidsbanker öppnats där invånarna kan låna idrottsutrustning utan kostnad. Socialdemokraterna vill att det ska bli verklighet även i Växjö kommun. Många barn och unga vill prova på nya aktiviteter. Men att köpa ny utrustning för att bara testa någon ny idrott, kan bli en ganska dyr investering. Trösklarna…

Läs mer

En aktiv fritid för alla!

Idag började sportlovsveckan för alla grundskole- och gymnasieelever i Växjö kommun. Det är en perfekt vecka för våra elever att testa på nya aktiviteter som de vanligtvis inte håller på med till vardags. En del familjer åker iväg och spenderar lovet utanför kommunen, men många stannar också. Växjö kommun erbjuder många bra och viktiga sportlovsaktiviteter,…

Läs mer

Extra miljoner ska gå till skola och omsorg!

  Regeringen och samarbetspartierna har gett besked om fem extra miljarder för 2020. Det ger Växjö ca 32 miljoner kronor. Pengarna kommer väl till användning i Växjö kommuns välfärd och kan förhindra nedskärningar inom såväl omsorg och skola. Vi måste nu agera snabbt för att pengarna ska kunna arbeta under 2020. – Det är viktigt…

Läs mer

Vi vill ha svar om konsthallen

Socialdemokraterna har kritiserat Blågrönas hantering av konsthallen hårt. Kritik har även kommit från näringsidkare och invånare. Turerna kring dess framtida placering har varit många. Det är också oklart hur den aviserade besparingen i Blågrönas budget kommer att kunna genomföras. Dialog med medarbetarna har varit obefintlig, vilket lett till stor oro. Med anledning av majoritetens dåliga…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha kvar Familjerabatten på kulturskolan

I mars 2019 beslutade Utbildningsnämnden på initiativ från den blågröna majoriteten en ändring av avgifterna inom kulturskolan. Ändringen innebar att den så kallade familjerabatten som innebär att det finns ett avgiftstak för kursverksamhet oavsett antal barn per familj tas bort helt. Detta förslag började gälla första januari i år. Socialdemokraterna vill ha kvar familjerabatten.  Avgifterna…

Läs mer

Beslut om skolskjuts slår mot landsbygden

I december förra året valde den blågröna majoriteten att ändra riktlinjerna för barns skolskjuts i Växjö kommun. Detta gör att färre barn har rätt till skolskjuts. Beslutet slår hårt mot barn som bor på landsbygden. De nya avståndsreglerna kommer att skapa en stor oro bland många vårdnadshavare men också stress hos eleverna. Dessutom saknas det…

Läs mer

Socialdemokraterna väljer ny 2:e vice ordförande till kommunfullmäktige

  På måndagskvällen valde Socialdemokraterna Rose-Marie Holmqvist till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Rose-Marie har en lång och bred erfarenhet av kommunpolitiken och beskrivs ofta som en skarp och trygg politiker. Rose-Marie tillträder till mars månads fullmäktige och efterträder Emelie Öberg. – Det är såklart spännande och kul med ett nytt uppdrag. Arbetet som kommunfullmäktiges presidium…

Läs mer
facebook Twitter Email