Nyheter

Socialdemokraterna vill att Växjö kommun fasar ut de delade turerna

Idag finns det hög kompetens bland våra medarbetare inom omsorgen. Denna kompetens är efterfrågad. Om vi i Växjö kommun ska kunna behålla och fortsatt rekrytera personal till omsorgen måste arbetsmiljön bli bättre. – I dialog med facken är det tydligt att de delade turerna är en belastning för medarbetarna inom omsorgen. Det sliter mycket på…

Läs mer

Förskolans dag

Idag den är det förskolans dag. En dag för att bland annat uppmärksamma den unika förskolan som finns i vårt land. Personalen på förskolan lägger grunden för våra barns livslånga lärande. Det är i förskolan grunden för våra barns lärarande börjar. Det är i förskolan som lärare genom pedagogik och metodik hjälper varje barn att…

Läs mer

Idag uppmärksammar vi fritidshemmens dag

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid. Socialdemokraterna i Växjö anser att 🚩 Fritidshemmen är en del av skoldagen. 🚩 Lärandeuppdraget ska stärkas 🚩 Man ska se…

Läs mer

Lägg inte ner förskolan i Furutåområdet.

Under pågående nationell kris väljer den blågröna majoriteten i Växjö kommun att lägga förslag om att lägga ner välfungerande Furutåförskola i Teleborg. Furutåförskola är en omtyckt förskola. Tyvärr bedrivs verksamheten i paviljonger, alltså tillfälliga baracker. Därför tog man beslut om en ombyggnation av förskolan för ca 150 barn valåret 2018. Det var ett beslut som…

Läs mer

Växjö Pride

Denna vår är inte mycket som vanligt. Något som är som det brukar är att Växjö Pride inträffar i början av maj. I år är det dock annorlunda. Den efterlämgtade paraden kommer inte att kunna genomföras men Växjö Pride ställer inte in, de ställer om – alternativa aktiviteter kommer märkas runt om i staden och…

Läs mer

Erbjud medarbetare inom omsorgen tillsvidareanställning – föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

  Under flera år har vi sett stora behov av personal inom omsorgens olika verksamheter, inte minst under denna tid. För att kunna rekrytera och behålla utbildad och kunniga medarbetare måste Växjö kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det tydligt att trygga anställningar spelar stor roll. – Det är viktigt att vi har en…

Läs mer

Avskaffa minutjakten för våra medarbetare inom omsorgen

  I dessa Coronatider hyllas vård och omsorgspersonal för sina insatser runt om i Sverige. Det applåderas och debatten om deras arbetsmiljö har äntligen kommit igång på allvar. Socialdemokraterna i Växjö har länge drivit frågan om att avskaffa minutjakten för omsorgspersonal inom Växjö kommun. – Vi har alla hört berättelser från både personal, omsorgstagare och…

Läs mer

Barnomsorg på obekväm tid

Växjö kommun erbjuder inte alltid barnomsorg efter vårdnadshavares behov. Det gör det svårt, för arbetande föräldrar att få jobb, ekonomi och föräldraskap att gå ihop. I dagsläget kräver många arbeten att man jobbar kvällar, helger och nätter. – För att både föräldrar och barn ska känna sig trygga behövs en barnomsorg med kontinuitet. Det är…

Läs mer

Vi söker ombudsman!

Vill du vara med oss och vinna nästa val 2022 i Växjö? Har du hjärtat i folkrörelsen och delar våra grundläggande värderingar? Då har vi ett spännande jobb för dig.

Som ombudsman är du navet i verksamheten och arbetet är omväxlande. Du kommer vara involverad i alltifrån medlemsutbildningar till utåtriktade aktiviteter, exempelvis kampanjarbete. Du kommer vara ett viktigt stöd för våra medlemmar och lokala föreningar. Du är styrelsens högra hand i genomförandet och utvecklandet av verksamheten. Egna initiativ värdesätts och ges stort utrymme. Du behöver…

Läs mer

Nollvision mot barnfattigdom

Nyligen kunde vi läsa att allt fler familjer i Växjö kommun hör av sig till föreningen majblomman för att deras ekonomi inte går ihop. De som drabbas värst är barnen. Ångest över tjugan till skolutflykten, räkningar som inte kan betalas, gummistövlar som blivit för små, matsäcken som ska packas och kylskåp som gapar tomma den…

Läs mer
facebook Twitter Email