Alla Växjöbor ska kunna leva ett hållbart liv

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en hållbar utveckling. Det ska gå att leva ett gott liv både i Växjö stad, i de mindre tätorterna och på landsbygden. För en levande landsbygd krävs god samhällsservice och bra infrastruktur.

Du avgör Växjös framtid 2022.

/Malin Lauber (S)
kommunalråd i opposition i Växjö kommun.

Ju fler vi är – desto mer kan vi påverka. Bli medlem du också https://www.svaxjo.se/…/bli-medlem-i-socialdemokraterna-va…/

facebook Twitter Email