S + V släpper budget för ökad jämlikhet

Idag presenterar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin budget för Växjö kommun 2022 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller en rad förslag för ökad jämlikhet. Pandemins effekter har gjort att vi står inför stora framtida utmaningar, en av dessa är utbildningsskulden. Därför satsar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ca 43 miljoner på skolan. Ambitionen är att satsningen ska stärka skolornas likvärdighet med en tydlig resursfördelning. Omsorgen får att tillskott på 17 miljoner kronor. Det har blivit extra tydligt under pandemin att omsorgen behöver stå väl rustad.

  • Vi vill satsa på skolan för vi vet att det är den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden för såväl den enskilde som för samhället, säger Maria Garmer (V) ledamot i kommunstyrelsen.

Partierna föreslår bland annat att man ska avskaffa minutjakten inom omsorgen, utöka friskvårdsbidraget och införa regelbundna hälsokontroller.

  • Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktiga våra medarbetare är. De ska få mer inflytande och tryggare anställningar. Bättre arbetsmiljö för anställda inom omsorgen ger både personal och omsorgstagare mer trygghet säger, Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

I budgeten som partierna presenterar finns det även satsningar på bland annat trygghet samt på kultur- och fritid. Många barn har under pandemin fått avstå fritidsaktiviteter.

  • Vi vill skapa möjligheter för en ännu mer aktiv fritid, framförallt nu när vi ser pandemins effekter på kultur- och föreningslivet. Vi vill bland annat öka föreningsbidraget för barn och unga samt utveckla friluftslivet säger Maria Garmer (V), ledamot i kommunstyrelsen.

 

  • Växjös välfärd ska vara trygg. Vi ska ha en skola och en omsorg vi kan lita på men det ska också var tryggt att gå på kommunens gator och torg. Därför satsar vi på ökat trygghetsarbete med till exempel fler fältarbetare och mobila team i hela kommunen, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Här kan du läsa budgeten i sin helhet:

Budget 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

facebook Twitter Email