Nyheter

Återbetala förskoleavgiften – Växjö har råd

I våras uppmanade Växjö kommun alla arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare att hålla sina barn hemma från förskolan. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Därför föreslår Socialdemokraterna att kommunen ska betala tillbaka föreskoleavgifterna till berörda föräldrar. Eftersom kommunen, framförallt på grund av statsbidrag, kommer göra ett stort överskott 2020 finns det inga skäl att inte…

Läs mer

Elsa Jönsson – en kämpe för Socialdemokraterna

”Elsa Jönsson har under en lång tid gjort stora insatser för socialdemokratin. Med stort engagemang och en tydlighet har Elsa alltid haft socialdemokratins grundläggande värderingar som grund i sitt politiska värv. Detta såväl i partiuppdrag som i de uppdrag som Elsa haft inom kommunpolitiken och på senare år inom kyrkopolitiken.” Så löd motiveringen till varför…

Läs mer

KRAFTSAMLING KRING KLIMATET

EU-parlamentet, Budapest, Auckland, New York, Lund, Storbritannien, Irland, Kanada. Alla har de utlyst klimatnödläge. De flesta av oss är överens om att vi står för stora och avgörande utmaningar när det gäller klimatet. Det finns förstås människor, företrädesvis män i övre medelålderna som gått i ”Livets hårda skola”, som förnekar klimatkrisen och anser att det…

Läs mer

En starkare och bättre välfärd för alla

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar idag en budget som satsar på välfärden. I budgeten finns det stora satsningar för äldreomsorgen, vården, skolan och arbetsmarknaden. Det är viktiga satsningar för att öka jämlikheten. Alla har rätt till bra omsorg och utbildning. Pandemin har gjort stor påverkan inom både vården och på arbetsmarknaden. Ingen enskild person ska…

Läs mer

Höjd pension och sänkt ”pensionärskatt”

På fredagen presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen en stor satsning för Sveriges alla pensionärer. Satsningen innebär lägre skatt för alla över 65 år och en ökning av pensionerna. Pensionen höjs för alla som har arbetat ett helt liv men haft en låg lön. – Nu kommer tusentals pensionärer i Växjö kommun att få höjd pension….

Läs mer

Vi uppmärksammar internationella suicid preventiva dagen 2020 genom att tända ett ljus för alla offer.

Årligen tar omkring 1500 personer sitt eget liv i Sverige. Det är ungefär fem gånger så många som varje år omkommer i trafiken. Suicid är ett allvarligt samhällsproblem som förutom förlust av människoliv också kan leda till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Därför behövs aktivt arbete för att förebygga…

Läs mer

Växjö har blivit kallare

Växjöborna ses som kunder som ska handla välfärdstjänster på en marknad där konkurrens och effektivisering är slagorden. Att komma in på äldreboende har blivit svårare . Enkla hjälpmedel för personer med behov har tagits bort. Möjligheten att få skolskjuts blir allt mindre. Att söka och beviljas ekonomiskt bistånd, välfärdssamhällets yttersta skyddsnät, har blivit ohyggligt svårt….

Läs mer

98 miljoner mer till Växjö kommuns välfärd

På måndagen lämnar den socialdemokratiska regeringen besked om ett ökat till Sveriges kommuner med 11 miljarder kronor. Fyra av dessa miljarder är särskilt riktade till äldreomsorgen. Satsningen innebär, för Växjö kommuns del, att välfärden stärks med nästan 98 miljoner kronor. 34 miljoner av dessa är specifikt riktade till Växjö kommuns äldreomsorg. Det har betydelse att…

Läs mer

Ny simhall på nuvarande plats

Efter att ha fördjupat oss i arbetet om renoveringen av den gamla simhallen förstår vi att detta kan bli svårt och kostsamt. Därför kan en lösning vara att bygga en ny simhall på nuvarande plats. Socialdemokraterna står fast vid den åsikt vi haft från första början – den nuvarande platsen för en simhall i Växjö…

Läs mer

Om man vill vara klimatsmart måste man vara smart!

Den blågröna majoriteten i tekniska nämnden i Växjö kommun har beslutat om att bygga en bussfil från centrala Växjö till Sandsbro. Investeringskostnaden för bygget ligger på cirka 20 miljoner kronor. Vi socialdemokrater tycker att byggprojektet är ytterligare en dålig prioritering av Växjöbornas skattepengar. – Detta är en investering på minst 20 miljoner kronor och i…

Läs mer
facebook Twitter Email