Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satsar på kommunens medarbetare

I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag för Växjö kommun finns flera satsningar på kommunens medarbetare. Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktig en väl fungerande välfärd är. Om omsorgen om våra äldre ska fungera och om barn och unga ska ha en trygg skola och fritid måste våra medarbetare ha en bra arbetsmiljö och schyssta villkor. En väl fungerande kommun med allt från fina parker, bra mat i våra offentliga kök till fungerande It-system bidrar till ökad trivsel och trygghet.

Bland annat vill partierna slopa minutjakten, avskaffa delade turer, satsa på kompetensutveckling och se till att professionen får göra det de är bäst på och ta tillvara deras engagemang och kunskap.

 

  • Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Alla behövs! Vi tycker att de anställda ska få mer inflytande och tryggare anställningar. Personalfrämjande insatser är viktiga för kommunens medarbetare, men också för att Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

 

I budgeten föreslår partierna även att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställningar samt utöka friskvårdsbidraget. Alla som vill jobba heltid ska få jobba heltid.

  • Vi vill öka friskvårdbidraget med 500 kronor. Vi vill också utreda hur vi ska få fler att använda sitt friskvårdsbidrag. Andelen som nyttjar det är alldeles för lågt. Växjö kommun är ingenting utan sina medarbetare. Kompetensförsörjning är viktig för kommunens framtid och utveckling, avslutar Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

 

facebook Twitter Email