Fasa ut de delade turerna

Den kompetens som finns hos de människor som jobbar inom omsorgsyrken är idag mycket efterfrågad. Ska vi i Växjö kommun kunna behålla och rekrytera personal behöver vi bland annat erbjuda en bättre arbetsmiljö. Här är samverkan med de fackliga organisationerna en förutsättning. En av de saker som kommer upp i samtal med facken är de…

Läs mer

S kräver en lex Attendo inom omsorgen

Sedan tidigare kräver Växjö kommun meddelarfrihet för anställda hos en privat aktör, som har vunnit en kommunal upphandling. Nu har Socialdemokraterna i nämnden för arbete och välfärd fått igenom hårdare regler för vad som gäller om ett privat företag bryter mot meddelarskyddet för sin personal. Men samma krav gäller inte för upphandlingar inom omsorgsnämnden. –…

Läs mer

Alla ska vara trygga på sin arbetsplats

Nämnder och styrelser har det yttersta arbetsmiljöansvaret och därför är det såklart viktigt att vi får en översyn av vilka eventuella arbetsskador som Covid-19 har orsakat i vår verksamhet. Förhoppningsvis kan vi också lära oss något. I Sverige är det främst vård- och omsorgspersonal som gjort anmälningar och förmodligen ser läget likadant ut i Växjö….

Läs mer

Idag hyllar vi lärarna

I dag, den 5 oktober, hyllar vi alla lärare för det viktiga arbete de utför varje dag, för varje barn och elev. Den internationella lärardagen instiftades av Unesco 1994 för att årligen uppmärksamma den avgörande betydelse som lärare har för samhället.

Läs mer

Återbetala förskoleavgiften – Växjö har råd

I våras uppmanade Växjö kommun alla arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare att hålla sina barn hemma från förskolan. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Därför föreslår Socialdemokraterna att kommunen ska betala tillbaka föreskoleavgifterna till berörda föräldrar. Eftersom kommunen, framförallt på grund av statsbidrag, kommer göra ett stort överskott 2020 finns det inga skäl att inte…

Läs mer

Elsa Jönsson – en kämpe för Socialdemokraterna

”Elsa Jönsson har under en lång tid gjort stora insatser för socialdemokratin. Med stort engagemang och en tydlighet har Elsa alltid haft socialdemokratins grundläggande värderingar som grund i sitt politiska värv. Detta såväl i partiuppdrag som i de uppdrag som Elsa haft inom kommunpolitiken och på senare år inom kyrkopolitiken.” Så löd motiveringen till varför…

Läs mer

KRAFTSAMLING KRING KLIMATET

EU-parlamentet, Budapest, Auckland, New York, Lund, Storbritannien, Irland, Kanada. Alla har de utlyst klimatnödläge. De flesta av oss är överens om att vi står för stora och avgörande utmaningar när det gäller klimatet. Det finns förstås människor, företrädesvis män i övre medelålderna som gått i ”Livets hårda skola”, som förnekar klimatkrisen och anser att det…

Läs mer

En starkare och bättre välfärd för alla

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar idag en budget som satsar på välfärden. I budgeten finns det stora satsningar för äldreomsorgen, vården, skolan och arbetsmarknaden. Det är viktiga satsningar för att öka jämlikheten. Alla har rätt till bra omsorg och utbildning. Pandemin har gjort stor påverkan inom både vården och på arbetsmarknaden. Ingen enskild person ska…

Läs mer

Höjd pension och sänkt ”pensionärskatt”

På fredagen presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen en stor satsning för Sveriges alla pensionärer. Satsningen innebär lägre skatt för alla över 65 år och en ökning av pensionerna. Pensionen höjs för alla som har arbetat ett helt liv men haft en låg lön. – Nu kommer tusentals pensionärer i Växjö kommun att få höjd pension….

Läs mer

98 miljoner mer till Växjö kommuns välfärd

På måndagen lämnar den socialdemokratiska regeringen besked om ett ökat till Sveriges kommuner med 11 miljarder kronor. Fyra av dessa miljarder är särskilt riktade till äldreomsorgen. Satsningen innebär, för Växjö kommuns del, att välfärden stärks med nästan 98 miljoner kronor. 34 miljoner av dessa är specifikt riktade till Växjö kommuns äldreomsorg. Det har betydelse att…

Läs mer
facebook Twitter Email