Socialdemokraterna i Växjö har tydliga prioriteringar på skola, omsorg och trygghet inför kommande mandatperiod

Allt färre elever saknar behörighet till gymnasiet. 150 elever kommer inte in på gymnasiet. Varje år. Växjö är en av de kommuner där det allra svårast att få plats på äldreboende. Senaste året har äldreomsorgen tappat 122 medarbetare, omsorgen behöver fler anställda – inte färre.

– Skolan och omsorgen är Socialdemokraterna mest prioriterade frågor. Barnen ska få den utbildning de har rätt till. Vi ska ha en äldreomsorg man kan lita på och det ska vara tryggt att åldras i Växjö kommun. Socialdemokraterna prioriterar barn, unga och äldre istället för skattesänkningar, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

 

Ett av Socialdemokraternas största löfte är fler anställda i omsorgen. I Socialstyrelsens öppna jämförelse från 2021 om äldreomsorgen i Sveriges kommuner, är Växjö underkänd i mer än 90 procent av kategorierna. Socialdemokraterna vill ha fler anställda i omsorgen och för att få till det behöver vi ha bättre arbetsvillkor för våra medarbetare. Detta möjliggörs genom att bland annat ta bort minutjakten och att fasa ut ofrivilligt delade turer.

– Om vi ska klara av välfärdens utmaningar för att få fler anställda inom skola och omsorg måste kommunen vara en trygg och attraktiv arbetsgivare, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition

 

Socialdemokraternas prioriteringar inför kommande mandatperiod visar tydligt att vi håller i våra välfärdssatsningar. Växjö kommun ska vara en trygg kommun att leva i. Oavsett var man bor ska man kunna lita på välfärden. Ett jämlikt samhälle gynnar alla och inte bara några få.

– Växjö kommun har alltför länge styrts i en riktning som vi behöver ändra på. Kommunen behöver färre privatiseringar och ökade satsningar på välfärden. Det är dags för maktskifte, säger Martin Edberg (S), ordförande för Socialdemokraterna i Växjö kommun

 

Några av våra prioriteringar:

  • Ökade och rättvist fördelade resurser till skolan så att fler elever når sina mål
  • Stärkt elevhälsa – fler skolsköterskor
  • Utökad timmarna för allmän förskola
  • Fler anställda inom äldreomsorgen
  • Arbetsskor till medarbetare inom omsorgen
  • Trygghetssatsningar – fler fältarbetare, mobila team, fysiska åtgärder
  • Bygga ut laddinfrastruktren i hela kommunen
facebook Twitter Email