Svårt att ta Liberalernas önskan om mer läromedel på allvar

Att skolresultaten återigen sjunker är ett politiskt ansvar som faller på Liberalerna och de andra högerpartierna som styrt 16 år i Växjö kommun.

Att skolpersonalen inte får rätt förutsättningar att bedriva undervisning med antingen digitala läromedel eller fysiska läromedel tycker jag låter helt oacceptabelt. Men i stället för att skriva en debattartikel tycker jag att det vore på sin plats att Anders Landin och Liberalerna såg till att satsa på skolan och inte sänka skatten.

Vi socialdemokrater har i alla våra förslag avsatt mer resurser till skolan. Pengarna hade helt enkelt räckt till mer på skolorna med våra budgetförslag. Vi vill värna skolans professioner och arbeta tillitsbaserat. God arbetsmiljö och samarbete med facken är självklarheter för oss.

Det är verkligen svårt att ta Liberalernas önskan om bättre skolresultat och mer läromedel på allvar. Anders Landin (L) nämner inte med ett ord att hans parti suttit vid makten i kommunen i 16 år och är ansvariga för situationen som beskrivs.

Vill man ha förändring i skolan ska man lägga sin röst på Socialdemokraterna. Växjö behöver ett maktskifte.

Martina Forsberg (S), oppositionsledare Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email