Äntligen förändringar gällande fyrverkerier efter socialdemokraternas förslag!

Socialdemokraterna har vid två tillfällen motionerat för begränsning av fyrverkerier. Den första gången fattade kommunen beslut om ett förbud, vilket överklagades och kunde inte genomföras. 2018 skrevs en ny motion om att använda den lokala ordningsstadgan och skapa förbud på enskilda platser. Den motionen bifölls av kommunfullmäktige och nu äntligen händer det! Oreglerad användning av…

Läs mer

Ungas välmående måste pririteras

Psykisk ohälsa har under lång tid varit en allt för stor del av många barn och ungas liv. Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem.  Många unga, framförallt flickor mår dåligt. Nästan hälften av alla 15 åringar har psykosomatiska besvär. Detta måste vi ändra på.   Med stor sannolikhet är det bland annat brister i skolan,…

Läs mer

Ingen demokrati utan opposition

Rene Jaramillos menar i sitt svar till de socialdemokratiska förtroendevalda Anette Nerlie Anderberg och Cecilia Lundin Danielsson att de är en del av en trött opposition som inte har insett att det är de Blågröna som styr. Jag har två större invändningar mot den moderata gruppledarens insändare. För det första blottar René i bästa fall…

Läs mer

Majoriteten är ute på djupt vatten

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen, både formellt och informellt uppmanat Växjös moderatledda majoritet till samtal och politisk samsyn kring Växjö simhall. Majoritetens fokus verkar ha legat på att lösa interna problem istället för att hitta samsyn i frågan över partigränserna. – Vi beklagar att den moderatledda majoriteten har gått vidare i simhallsfrågan utan att engagera kommunens…

Läs mer

Majoriteten dundrar på – oavsett vad opposition och invånare tycker

Simhallen ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt! Majoriteten dundrar på – oavsett vad opposition och invånare tycker, men vi Socialdemokrater har hela tiden varit öppna för och bjudit in till samtal. Vi har fortsatt våra dörrar öppna för att simhallen ska bli så bra som möjligt för så många som…

Läs mer

Martina Forsberg – Därför är jag socialdemokrat

Alla barn oavsett bakgrund ska växa upp i ett samhälle med rätt till samma omsorg och utbildning. För mig är det grundläggande för en god välfärd. /Martina Forsberg, oppositionsledare i utbildningsnämnden, boende på Teleborg   Bli medlem du också redan idag.

Läs mer

Malin Laubers nyårslöfte

Jag skulle vilja lova guld och gröna skogar, men det vore att ta i lite för mycket. Däremot att jag ska försöka arbeta i den riktningen. Vi Socialdemokrater blir ofta anklagade för att ”lova allt till alla”, jag tycker i alla fall att det är bättre än att som högern gör ”lova allt till några…

Läs mer

Arijeta Reci – Därför är jag socialdemokrat

Jag är utbildad socionom och till vardags arbetar jag som enhetschef inom socialt arbete. För mig är bredden av ett fungerande samhälle viktig och jag brinner för vår välfärd som är den plattform som ger oss möjligheten att ge barn en bra uppväxt med barnomsorg, skolgång, fritid utifrån jämställdhetsperspektiv och delaktighet i samhället. Socialdemokraterna har…

Läs mer

Malin Lauber – Därför är jag socialdemokrat

Jag vill vara med och forma ett samhälle där alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att leva ett bra liv. Din bakgrund eller ditt kön ska inte vara avgörande för vilka möjligheter du har i livet. Alla vinner på ett jämlikt samhälle och därför är jag socialdemokrat. /Malin Lauber, kommunalråd i opposition, boende i Växjö  …

Läs mer

Mohammed Bashir – Därför är jag socialdemokrat

Livet har givit oss likvärdiga möjligheter, vi föddes älskade och dör älskade. Politik handlar om hur vi hanterar tiden i mellan på ett solidariskt sätt. Jag gillar att socialdemokratin erbjuder fördelningspolitik både ur etiska och ekonomiska aspekter. Jag tror att vi tillsammans kan göra skillnad medan vi är här. Vill du vara med och göra…

Läs mer
facebook Twitter Email