Avgiftsfri skola

Socialdemokraterna har  lämnat in en skrivelse till utbildningsnämnden angående avgiftsfri skola. Inför varje skolstart hör vi om föräldrar som får uppmaningar att ta med frukt, muggar, en tjuga, smörgåsar mm till skolan. Frågan om avgiftsfriskola har länge diskuterats i Växjö kommun. Skollagen tolkas olika på olika skolor och vi anser att det är dags för…

Läs mer

Motionsstopp

Den 14 november har vi medlemsmöte där vi kommer behandla motioner till partidistriktets årsmöte (distriktskongressen) 21 mars 2020. Har du en motion du vill ska behandlas av vårt medlemsmöte eller på distriktskongressen behöver du skicka in den till vaxjo@socialdemokraterna.se senast 13 oktober. [simplyattached]Motionsguide[/simplyattached]

Läs mer

Höstforum

Den 17 november anordnar partidistriktet i Kronoberg sitt höstforum. Mer information och anmälningslänk läggs ut här på hemsidan när det finns tillgängligt.

Läs mer

Idag inleder Växjö kommun sitt budgetfullmäktige

På ett budgetfullmäktige beslutar man om den budget som ska styra kommunen. Socialdemokraterna har tillsammans med vänsterpartiet levererat en budget som bidrar till ökad jämlikhet, detta lyfter vårt kommunalråd Malin Lauber i sitt inledningstal. När skolan fungerar och när omsorgen är trygg lever man i ett samhälle som går att lita på. Citat från Malin…

Läs mer

ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP

Vår budget är en satsning på ett Växjö som växer med mer pengar till skolan, och en möjlighet för omsorg att värna kvalitet och personal. Vi vill skapa bättre och mer jämlika levnadsförhållanden för alla Växjö kommuninvånare. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där alla invånare har samma möjligheter. Där spelar det inte någon roll…

Läs mer

Medlemsmöte 4 juni

Här hittar du dagordning och valberedningens förslag på nämndemän till medlemsmötet tisdag 4 juni kl. 18:00 på Stadsbiblioteket i Växjö. [simplyattached]Handlingar[/simplyattached]

Läs mer

Tack!

Partivänner! Jag vill å hela styrelsens vägnar rikta ett stort tack! Ett tack för att vi tillsammans gjort en fantastisk och rolig valrörelse. Alla samtal, vid lägenhetsdörren, valstugan, på arbetet, eller vid köksbordet har gjort skillnad! Med stark draghjälp av vår Åsa (ja, du är vår) har vi verkligen tagit möjligheten att prata om vår…

Läs mer

Bemanna vallokaler 26 maj

Här hittar du schemat för vilka vallokaler som är prioriterade att bemanna under vilka tider. Skicka in till vaxjo@socialdemokraterna.se eller 070-299 22 84 med när du kan stå. Tänk på dessa punkter: Vi kampanjar inte aktivt utanför vallokalerna utan vi delar endast ut valsedlar till de väljare som vill ha dem. Vi får inte försöka…

Läs mer

Under våren och sommaren färgas Sveriges städer i alla regnbågens färger, människor tar kampen för allas rätt att med stolthet kunna vara vem hen vill och älska vem hen vill. Denna veckan har det varit Växjös tur. Det är dagar som påminner oss om att kampen för HBTQ-rättigheter har varit lång och långt ifrån problemfri,…

Läs mer

Under våren och sommaren färgas Sveriges städer i alla regnbågens färger, människor tar kampen för allas rätt att med stolthet kunna vara vem hen vill och älska vem hen vill. Denna veckan har det varit Växjös tur. Det är dagar som påminner oss om att kampen för HBTQ-rättigheter har varit lång och långt ifrån problemfri,…

Läs mer
facebook Twitter Email