Nu sätter vi stopp för våldet mot kvinnor

FN:s generalförsamling instiftade ”Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor” 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Den infaller den 25 november. Var tredje kvinna utsätts någon gång under sitt liv för fysiskt eller sexuellt våld. En del av dem vid upprepade tillfällen. Tyvärr kommer många av dessa kvinnor…

Läs mer

Medlemsmöte 14 november

Här hittar du dagordning och handlingar till medlemsmötet 14/11 kl. 18:00 på Kvarnhagskällan. [simplyattached]Möteshandlingar[/simplyattached]

Läs mer

Ännu en seger för oss Socialdemokraterna och framförallt Växjöborna

Utbildningsnämnden ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag om att utreda förutsättningarna för att starta ett nationellt gymnasieprogram för elever med Neuropsykiatriska diagnoser. Vi är glada att den blågröna majoriteten äntligen lyssnar på vad vi har att säga. Växjö kommun ska ha en skola där alla elever får det stöd som de behöver, där varje elev har…

Läs mer

Äntligen! Majoriteten i Växjö kommun positiva till vårt förslag om familjecentral på Teleborg

Socialdemokraterna har under en lång period drivit att det ska finnas en familjecentral på Teleborg, och äntligen verkar det som om majoriteten i Växjö kommun tycker detsamma. Det framkom idag när vi la ännu ett förslag i utbildningsnämnden. – Genom en familjecentral förstärker man arbetet med tidiga insatser. En del av familjecentralens verksamhet är att…

Läs mer

ÄR VÄXJÖ KOMMUN FÖRBEREDDA NÄR BARNKONVENTIONEN BLIR SVENSK LAG?

FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Med anledning av det skrev Malin Lauber (s) en motion 2018 om att Växjö kommun skulle vara väl förberedd när lagen väl kom på plats. En motion som tyvärr inte fick gehör. Barnkonventionen kommer få större genomslag i beslut i verksamheter på statlig och kommunal nivå. Principen…

Läs mer

Mammografi måste förbli kostnadsfritt

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och det drabbar tyvärr årligen tusentals. Därför är det självklart att mammografi ska vara kostnadsfritt. Ingen ska behöva välja bort en undersökning av ekonomiska skäl. Mammografi räddar liv, därför införde regeringen avgiftsfri mammografi. Det vill nu kristdemokraterna avskaffa. Det är att direkt slå mot en jämlik…

Läs mer

VÄXJÖ LÅNGT KVAR TILL ATT BLI BÄSTA SKOLKOMMUN – 60 år kvar till toppen!

  Växjös lärare gör ett fantastiskt arbete men den blågröna majoritetens oförmåga att styra skolan i Växjö gör deras situation ohållbar. Detta visar inte minst den granskning som revisionen presenterade på kommunfullmäktige samt Lärarförbundets ranking för 2019. – Växjö ökar förvisso ett par steg i rankingen men det är ändå fortfarande alldeles för dåligt. En…

Läs mer

Höstkampanj om sjukvård

Vecka 43-44 har vi höstkampanj i partiet och vi kommer knacka dörr på Teleborg mån 21 okt kl. 18:00 samt mån 28 okt kl. 18:00. Temat för kampanjen är sjukvård (se folder) samt att värva medlemmar till den nybildade Södra S-föreningen som ska ha läxhjälpsverksamhet på Teleborg. Ju fler deltagare vi blir desto roligare är…

Läs mer

Detta innebär budgeten för Växjö

Nu är regeringens budget för 2020 presenterad. Här kommer ett axplock av vad budgeten innebär för Växjö:

🌹 30 miljoner till välfärden i kommunen 🌹 30 miljoner till sjukvården i länet 🌹 18 000 Växjöpensionärer får mer i plånboken genom sänkt skatt, höjd grundpension och höjt bostadstillägg 🌹 10 miljoner till att minska segregationen i Växjö 🌹 6 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin i länet 🌹 5 miljoner till demensvården och för att minska ensamheten bland äldre i…

Läs mer

Gymnasieskola för alla

  För att alla elever i Växjö kommun ska ha rätt till en likvärdig skola behöver vi garantera att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får tillgång till anpassat gymnasieprogram. Skolor som erbjuder detta idag finns i kommuner en bra bit från Växjö och för många ungdomar kan det vara ett stort steg att behöva flytta hemifrån…

Läs mer
facebook Twitter Email