Inför avgiftsfri tretimmarsparkering vid simhallen

Simhallen är en unik anläggning, som med sin bredd tilltalar många, såväl barn, vuxna som motionärer och elitidrottare. Vi vill att så många som möjligt nyttjar den oavsett om det är för att simma, leka i vattnet eller att delta i någon av föreningarnas verksamhet som finns i huset. Därför är det olyckligt att gratis parkering vid simhallen inte gäller.

– Generellt sett är det gratis att parkera i anslutning till en fritids/idrottsanläggning i Växjö kommun. Detta gäller dock inte simhallen. Det är olyckligt och något som bör förändras, säger Ann-Kristin Lindquist (S), vice ordförande i Vöfab.

När parkeringsavgifter utanför simhallen infördes var det för att undvika problem med att andra än besökare skulle nyttja parkeringen. För att undvika detta problem och samtidigt underlätta för besökare till simhallen tycker vi Socialdemokrater att det ska erbjudas en avgiftsfri tretimmarsparkering. Med detta förslag prioriteras föreningslivet samtidigt som man undviker att parkeringen nyttjas som en heldags gratisparkering.

– Att erbjuda tretimmars avgiftsfri parkering kan underlätta möjligheten till föreningslivet på många sätt, men det kan framförallt motivera fler att ta del av den verksamhet som pågår i simhallen säger Martin Edberg (S), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

facebook Twitter Email