Socialdemokraterna föreslår fler palliativa platser och språkstöd i omsorgen

Socialdemokraterna i Växjö har länge haft äldreomsorgen högt upp på dagordningen. Under tisdagen är det dags för omsorgsnämnden att besluta om sin internbudget och Socialdemokraterna lägger tillsammans med Vänsterpartiet en rad förslag för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Bland annat vill partierna att man tittar på möjligheten att öppna upp stängda platser på särskilda boenden utanför Växjö tätort och använda dessa för att öka antalet platser för palliativ vård eller avlastning.

– Det känns inte bra att vi har lägenheter som står tomma, som det går att bedriva god omsorg i. Samtidigt tror vi att behovet av platser för palliativ vård behöver öka, det är viktigt att det finns möjlighet att få ett värdigt avslut av livet även utanför hemmet. Vi tror också att behovet av avlösning för anhöriga kommer att öka, det är en annan möjlig användning av de tomma platserna, säger Julia Berg (S).

Idag arbetar många som är födda utanför Sverige inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna menar att det är en ovärderlig tillgång att många med olika bakgrunder väljer att arbeta nära människor men att språkkunskaperna måste säkras. Partiet pekar på att det finns delar i såväl SFI som vårdutbildning för vuxna som borde stärkas men att man även från omsorgsnämndens sida måste titta närmre på vilka utbildningsinsatser som kan erbjudas till personer som behöver förbättra och utveckla sin svenska.

– Det handlar om trygghet för omsorgstagare och kollegor men även om rätten till att få rätt språkutbildning för att klara av det arbete som man vill utföra. Det är otroligt viktigt att språket fungerar i ett arbete som är så beroende av kommunikation och patientsäkerhet. Små missuppfattningar kan få stora konsekvenser, fortsätter Julia.

För mer information kontakta:
Julia Berg (S)
Andre vice ordförande Omsorgsnämnden

 

facebook Twitter Email