Beslut om skolskjuts slår mot landsbygden

I december förra året valde den blågröna majoriteten att ändra riktlinjerna för barns skolskjuts i Växjö kommun.

Detta gör att färre barn har rätt till skolskjuts. Beslutet slår hårt mot barn som bor på landsbygden.
De nya avståndsreglerna kommer att skapa en stor oro bland många vårdnadshavare men också stress hos eleverna. Dessutom saknas det trygga och säkra cykelvägar till och från många skolor.
Till skillnad från den blågröna majoriteten vill vi underlätta för människor att bo utanför Växjö tätort. Vi socialdemokrater tycker att man ska satsa på- och utveckla landsbygden.

 

Länk till artiklen i smp: https://www.smp.se/article/beslut-om-skolskjuts-slar-mot-landsbygden/

facebook Twitter Email