Det räcker nu!

Flickors och kvinnors situation måste förändras. Flickor i farozonen måste skyddas, samtidigt som ett systematiskt arbete måste genomföras så att pojkar och män slutar tro sig ha makt över flickor och kvinnor, och därigenom tar sig rätten att utsätta dem för förtryck och våld.

I slutet av november anordnades ”En vecka fri från våld” i anslutning till den 25 november, FNs internationella dag mot våld mot kvinnor. En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ, som vi stöttar fullt ut, skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av både kommuner, regioner men även av olika myndigheter och civilsamhället.

Veckan är livsviktig och ett viktigt intiativ med fokus på mäns våld mot kvinnor. Veckan är slut men vi kan inte slå oss till ro, arbetet måste pågå ständigt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Regeringen har fattat beslut om ett stort antal insatser som gemensamt syftar till strategins mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Regeringen satsar 445 miljoner kronor 2020 för genomförandet av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

100 miljoner kronor i regeringens satsning går till ideella kvinno- och tjejjourer. De ideella kvinno- och tjejjourerna gör viktiga insatser för mycket utsatta grupper. Regeringen vill stödja det civila samhället och samtidigt bidra till ett fungerande brottsofferstöd inom kommuners och regioners ansvarsområde.

Socialdemokraterna i Växjö håller med regeringen om att kvinnojourerna gör viktiga insatser och vill ha ett fortsatt samarbetsavtal med kvinnojouren Blenda. Blenda har inte bara skyddat boende utan jobbar även förebyggande, stöttande och med opinionsbildning.

Förra året anmäldes omkring 16 000 fall av misshandel i hemmet. 22 kvinnor mördades av sin pojkvän, make eller sambo. Dödsorsak: KVINNA! Detta är helt orimligt. Vi måste med gemensamma krafter stoppa mäns våld mot kvinnor. Det är bra att mäns våld mot kvinnor uppmärksammas extra en vecka om året men arbetet måste fortgå varje dag, året runt.

facebook Twitter Email