VÄXJÖ LÅNGT KVAR TILL ATT BLI BÄSTA SKOLKOMMUN – 60 år kvar till toppen!

 

Växjös lärare gör ett fantastiskt arbete men den blågröna majoritetens oförmåga att styra skolan i Växjö gör deras situation ohållbar. Detta visar inte minst den granskning som revisionen presenterade på kommunfullmäktige samt Lärarförbundets ranking för 2019.

– Växjö ökar förvisso ett par steg i rankingen men det är ändå fortfarande alldeles för dåligt. En stad med lärarutbildning och stora visioner borde ligga betydligt högre. Det är inte den låga rankingen i sig som är problemet utan att lärarna inte ges de förutsättningar som krävs och uppenbarligen har en dålig arbetsmiljö, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

Lärarförbundets ranking för 2019 visar tydligt att vi måste satsa på lärarna och deras arbetsmiljö. Växjö ligger lågt när det gäller andelen friska lärare och lärartäthet. Skolresultaten ser också dystra ut. Både andelen elever som är godkända i alla ämnen och andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning är låg.

– Alla elever ska ges möjligheter att klara sin skolgång. Att elever inte blir godkända eller väljer att inte fullfölja sin utbildning drabbar inte bara den enskilde utan hela samhället, säger Martina Forsberg (S) vice ordförande i utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna har under många års tid satt skolfrågorna högt på agendan och har i sina budgetar prioriterat skolan ekonomiskt.

– Det är hög tid att Växjö bestämmer sig för att på både lång och kort sikt arbeta för att långsiktigt bli bättre arbetsgivare och för att lärarnas arbetsmiljö ska förbättras. Växjös styrande majoritet har i alltför många år misslyckats med den uppgiften, säger Malin Lauber (S).

– Socialdemokraterna har haft och bjuder även framåt in till kontinuerlig dialog med facken. De här frågorna och problemen kan vi bara lösa tillsammans, avslutar Martina Forsberg (S

facebook Twitter Email