Ännu en seger för oss Socialdemokraterna och framförallt Växjöborna

Utbildningsnämnden ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag om att utreda förutsättningarna för att starta ett nationellt gymnasieprogram för elever med Neuropsykiatriska diagnoser. Vi är glada att den blågröna majoriteten äntligen lyssnar på vad vi har att säga.

Växjö kommun ska ha en skola där alla elever får det stöd som de behöver, där varje elev har en trygg skolgång. Elever med behov ska mötas av personal med goda kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser. För att alla elever i Växjö kommun ska ha samma rätt till en likvärdig och jämlik skola behöver vi garantera att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får tillgång till anpassat gymnasieprogram även i Växjö kommun.

facebook Twitter Email