ÄR VÄXJÖ KOMMUN FÖRBEREDDA NÄR BARNKONVENTIONEN BLIR SVENSK LAG?

FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Med anledning av det skrev Malin Lauber (s) en motion 2018 om att Växjö kommun skulle vara väl förberedd när lagen väl kom på plats. En motion som tyvärr inte fick gehör.

Barnkonventionen kommer få större genomslag i beslut i verksamheter på statlig och kommunal nivå. Principen ”barnens bästa” och barns rätt att få uttrycka sina åsikter har särskilt stora brister idag.
En inkorporering av barnkonventionen innebär att tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag.

– Genom en inkorporering av barnkonventionen kommer de mänskliga rättigheter som tillkommer barn att finnas samlade i en lag. Det är viktigt att vi som arbetar med barns rättigheter är väl förberedda så att vi kan arbeta utifrån barnkonventionen på bästa sätt. Tiden går snabbt och det är snart bara två månader kvar till januari 2020, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition

Malin Lauber har därför idag, på FN-dagen, skickat in en interpellation och ställ frågor till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje. Frågorna lyder

  • Hur förbereder sig Växjö kommun för inkorporeringen av barnkonventionen?
  • Hur säkerställer du att medarbetare och förtroendevalda har den kompetens som behövs?
  • Hur ska uppföljning ske dels när lagen träder i kraft men även hur den sen tillämpas på olika nivåer

 

– Jag är angelägen om att såväl politiker som tjänstepersoner vet vad det innebär när barnkonventionen nu ska få större genomslag i beslut och att vi måste ta större hänsyn till konventionen. Det krävs olika kunskaper på olika nivåer, men helt klart är att vi inte kan låta detta passera obemärkt. Därför hoppas jag att det finns svar på mina frågor avslutar Malin Lauber (S)

facebook Twitter Email