Äntligen! Majoriteten i Växjö kommun positiva till vårt förslag om familjecentral på Teleborg

Socialdemokraterna har under en lång period drivit att det ska finnas en familjecentral på Teleborg, och äntligen verkar det som om majoriteten i Växjö kommun tycker detsamma. Det framkom idag när vi la ännu ett förslag i utbildningsnämnden.

– Genom en familjecentral förstärker man arbetet med tidiga insatser. En del av familjecentralens verksamhet är att bedriva öppen förskola. Den öppna förskolan ger möjlighet till stöd för föräldrar samtidigt som barnen får ta del av den pedagogiska verksamheten, säger Martina Forsberg (S), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Idag finns det redan en familjecentral i Araby, vilken fungerar alldeles utmärkt. Familjecentralen är verktyget för att bedriva förebyggande, hälsofrämjande och stödjande arbete riktat till barn och föräldrar. Det görs genom att samla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst under samma tak.

– När region och kommun arbetar tillsammans som man gör på en familjecentral sker det vinster inte bara för den enskilde utan också för hela samhället. Vi jobbar bäst tillsammans, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

facebook Twitter Email