Detta innebär budgeten för Växjö

Nu är regeringens budget för 2020 presenterad. Här kommer ett axplock av vad budgeten innebär för Växjö:

🌹 30 miljoner till välfärden i kommunen
🌹 30 miljoner till sjukvården i länet
🌹 18 000 Växjöpensionärer får mer i plånboken genom sänkt skatt, höjd grundpension och höjt bostadstillägg
🌹 10 miljoner till att minska segregationen i Växjö
🌹 6 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin i länet
🌹 5 miljoner till demensvården och för att minska ensamheten bland äldre i Växjö
🌹 2 miljoner till vidareutbildning av sjuksköterskor i länet
🌹 800 nya platser på Linnéuniversitetet
🌹 Investeringsstöd för nya hyresrätter
🌹 Mer resurser till polis och rättsväsende

facebook Twitter Email