S förslag för att åldras i trygghet i Växjö kommun

Vi socialdemokrater arbetar ständigt för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästkommande mandatperiod vill vi se till att göra Växjö mer jämlikt och har därför tagit fram sju förslag för att öka tryggheten för seniorer i Växjö kommun.

– Vi vill att kommunen ska bygga trygghetsbostäder och skapa fler mötes platser, men vi vill också göra folkhälsosatsningar riktade mot seniorer samt ökat utbud av enkla hjälpmedel, säger Tomas Thornell, kommunalråd (S). – Alla som bor i Växjö kommun ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid. Det…

Läs mer

Arbete är grunden för Växjös välfärd

Socialdemokraterna i Växjö föreslår satsningar för fler i arbete!

Arbete är grunden för Växjös välfärd. Arbete ger också gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma sitt eget liv. Vi Socialdemokrater vet att arbete är vägen till frihet, därför vill vi se en arbetsmarknad som är konkurrenskraftig men också ett dynamiskt näringsliv. Idag har Socialdemokraterna i Växjö presenterat följande förslag för fler i arbete: Utveckla…

Läs mer

S-förslag för en levande landsbygd

Vi Socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Vi vill att alla i Växjö kommun ska kunna leva et bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en mer hållbar planering.

Vi Socialdemokrater vill öka byggtakten utanför Växjö tätort med minst 250 bostäder, vi vill också att offentliga rum på landsbygden ska utvecklas samt behålla landsbygdsskolorna, säger Gunnar Storbjörk, vice ordförande tekniska nämnden (S). Växjö är en kommun som växer och utvecklas, detta måste förvaltas i både tätorter och på landsbygden. Du som bor på landsbygden…

Läs mer

Fler bostäder och ett mer jämlikt Växjö

I Växjö är frågan om bostäder ständigt aktuell. Socialdemokraterna har länge drivit förslag för fler bostäder och rimligare hyror. Inför årets val vill Socialdemokraterna se en rejäl förändring i bostadspolitiken och släpper ett bostadspolitiskt paket fyllt med reformer för ett mer jämlikt Växjö.

”Vi vet att många invånare kämpar för att få tag i en bostad med en rimlig hyra. Bostadspolitiken är viktig för arbetet mot en mer jämlik kommun. Du ska kunna hitta ett bra boende oavsett din ålder, din plånbok och var du bor. Hittills har inte den moderatledda majoritetens bostadspolitik imponerat och vi känner att…

Läs mer

Ordförandes sommarhälsning

Semestrarna närmar sig, en del har säkert redan börjat sin och sommaren har redan varit här i nästan två månader. Till hösten väntar ett val som kanske som vanligt beskrivs som ett ödesval. Opinionsmätningarna ser besvärliga ut, allt talar för ett besvärligt parlamentariskt läge efter valet. Vi riskerar att få den mest högerinriktade regeringen på…

Läs mer

Hur mycket högre hyra klarar du?

Kraftiga hyreshöjningar på i genomsnitt 24 till 50 procent. Många skulle tvingas flytta. Det skulle bli resultatet om marknadshyror infördes, som Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna vill. I vårt starka samhälle har alla råd med ett tryggt boende – därför säger vi nej till Moderaternas #hyreschock! Gå in på www.hyreschock.se för att räkna ut din…

Läs mer

Stoppa vinstjakten i skolan

Valet 2018 kommer att bli en folkomröstning om svensk välfärd. Idag presenterar Socialdemokraterna ytterligare förslag för att stoppa vinstjakten inom svensk skola. Vi måste sätta stopp för en utveckling där skolor sätter glädjebetyg, där det sker en ökad sortering av elever utifrån föräldrarnas bakgrund och där skolor plötsligt kan läggas ner när riskkapitalister tappar intresset!

Stopp för nya vinstdrivande skolor Fram tills att vinstjakten är stoppad vill vi sätta stopp för nya vinstdrivande skolor. Marknadskrafterna ska inte längre ges fritt spelrum i skolan. Gemensam antagning till alla skolor Socialdemokraterna vill slopa kötid som urvalskriterium till fristående skolor och införa en gemensam antagning för både fristående och kommunala skolor. Det är…

Läs mer

Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans

Nu har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetförslag för Växjö kommun 2019 under parollen ”Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans”. Budgetförslaget innehåller en långsiktig finansiering för Växjö kommun med en skattehöjning på 38 öre som ger 76 miljoner kronor. Den största satsningen på närmare 172 miljoner kronor vill Socialdemokraterna lägga på skolan. Ambitionen är att satsningen ska…

Läs mer

Framtiden börjar i skolan

Vi socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästa mandatperiod vill vi göra Växjö mer jämlikt. Vi vet att framtiden börjar i skolan – därför ska alla skolor vara bra skolor. De barn som växer upp i Växjö kommun ska få alla möjligheter att lära sig både idag och i…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna i Växjö

Socialdemokraterna i Växjö vill se en solidarisk migrationspolitik. Vi anser att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar bra etablering. Vi anser därför att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel och att möjligheterna till familjeåterförening måste förbättras. Situationen i exempelvis Afghanistan är enligt vår uppfattning sådan att utvisningar av unga dit inte bör…

Läs mer
facebook Twitter Email