Växjö kommun ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som många söker sig till. Kompetensförsörjningen måste därför säkras. Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska.

– Därför vill vi Socialdemokrater att Växjö kommun aktivt ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet, säger Tony Lundstedt, vice ordförande byggnadsnämnden (S).

För en trygg arbetsmiljö vet vi att personalen inom kommunens verksamheter ska ha goda arbetsvillkor men också bättre möjlighet till kompetensutveckling samt möjlighet att utöva och utveckla sin profession.

– Vi Socialdemokrater vill att man ska ha möjlighet att utvecklas i jobbet samt att alla ska ha en kompetensutvecklingsplan, avslutar Tony Lundstedt, vice ordförande byggnadsnämnden (S).

Vi har flera förslag för att utveckla Växjö kommun, läs därför vårt reformprogram om hur vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email