Jämlikhet i fokus när S släpper skolpaket

Socialdemokraterna i Växjö har länge haft skolan högst på sin politiska dagordning. I motioner, skrivelser och utspel har Socialdemokraterna presenterat förslag för att vända den negativa utvecklingen i Växjös skolor. Inför valet släpper de ett större skolpolitiskt paket för Växjös skolor och i fokus ligger jämlikhet.

          Jag ser med oro att Växjös elever inte får lika möjligheter till en god utbildning. Den viktigaste investeringen vi kan göra är att satsa mer på skolan, det är där framtiden börjar. Vi vill att samhället ska vara mer jämlikt, då kan vi inte tolerera att det finns bra och dåliga skolor. Alla skolor ska vara bra skolor, säger Malin Lauber (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Henrietta Serrate (S), vice ordförande i utbildningsnämnden, lyfter särskilt upp förslaget om stärkt elevhälsa och högskolebehörighet som två viktiga förslag.

          Att må bra är en förutsättning för att elever ska orka och klara av sina studier. Många unga kämpar med höga krav och psykisk ohälsa. Vi tycker att det är väldigt viktigt att elevhälsan får mer resurser, säger Henrietta Serrate (S).

          I Växjös är både det offentliga och näringslivet i akut behov yrkesutbildad arbetskraft. Tyvärr har antalet sökande till yrkesprogrammen minskat sedan utbildningen inte ger behörighet att söka till högskola. Det är tydligt att en skola som inte öppnar dörrar till högskolan cementerar klasskillnader, fortsätter Henrietta Serrate (S).

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email