S vill utreda avtals- eller lagbrott

Socialdemokraterna vill utreda avtals- eller lagbrott i samband med Attendos polisanmälan mot en anonym skrivelse

Enligt uppgifter i media har Attendo gjort en polisanmälan med anledning av den anonyma skrivelse om missförhållanden på äldreboendet Vikaholmsallén som kommit omsorgsnämnden till handa. Nu vill Socialdemokraterna utreda om Attendo begått lagbrott eller avtalsbrott i samband med anmälan.

När kommunen har avtal med privata utförare ingår det i avtalet att de anställda ska omfattas av samma meddelarfrihet och offentlighet som kommunens anställda. Det betyder att en arbetsgivare inte får efterforska vem som har lämnat information till media och inte heller använda repressalier mot en anställd som använd sig av meddelarfriheten.

En stor del av vår skattefinansierade välfärd utförs idag av privata aktörer, det gör att många har en privat arbetsgivare men arbetar i skattefinansierad verksamhet. För oss är det väldigt viktigt att de känner sig trygga när de vänder sig till media eller myndigheter om exempelvis missförhållanden. Eftersökningsskyddet måste vara vattentätt, säger Malin Lauber (S).

Socialdemokraterna vill nu att omsorgsnämnden ska utreda om avtals- eller lagbrott skett i samband med att Attendo polisanmält en anonym skrivelse.

 – Det ska inte råda några tvivel om att anställda inom privat sektor som arbetar i skattefinansierad verksamhet har full rätt att meddela media eller en myndighet. Jag vill därför att det utreds om avtals- eller lagbrott skett i samband med polisanmälan av den anonyma skrivelsen, säger Tomas Thornell (S), vice ordförande omsorgsnämnden.

För mer information
Malin Lauber (S)
V. ordförande kommunstyrelsen
0470-433 81

Tomas Thornell
V. ordförande omsorgsnämnden
070-991 29 12

[simplyattached]Här kan du läsa skrivelsen![/simplyattached]

facebook Twitter Email