Det räcker nu!

Flickors och kvinnors situation måste förändras. Flickor i farozonen måste skyddas, samtidigt som ett systematiskt arbete måste genomföras så att pojkar och män slutar tro sig ha makt över flickor och kvinnor, och därigenom tar sig rätten att utsätta dem för förtryck och våld. I slutet av november anordnades ”En vecka fri från våld” i…

Läs mer

Växjö måste stötta kvinnojouren Blenda

Tusentals kvinnor och barn söker skydd hos landets kvinnojourer varje år. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Det här är siffror som tyvärr inte ser ut att minska. Det är så allvarligt att regeringen så sent som i våras utökade stödet till landets kvinnojourer med ytterligare 100 miljoner kronor. Men samtidigt som…

Läs mer

Anmäl dig till partifest

Partifesten är endast för medlemmar i Socialdemokraterna och sker lördagen 1 februari på Kvarnhagskällan (Kvarnvägen på Öster), drop in från kl. 18:30. Det bjuds på mat, alkoholfri dryck och underhållning. Egen dryck får medtagas. För att anmäla dig klickar du här. Anmäl dig senast 15 december. Välkommen på en hejdundrande fest!

Läs mer

Nominera till styrelse och revisorer

1 mars 2020 har Socialdemokraterna i Växjö årsmöte. Då ska vi välja styrelse och revisorer. Valberedningen tar emot nomineringar till och med 19 januari, skicka in namnförslag till vaxjo@socialdemokraterna.se.

Läs mer

Socialdemokraterna föreslår fler palliativa platser och språkstöd i omsorgen

Socialdemokraterna i Växjö har länge haft äldreomsorgen högt upp på dagordningen. Under tisdagen är det dags för omsorgsnämnden att besluta om sin internbudget och Socialdemokraterna lägger tillsammans med Vänsterpartiet en rad förslag för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Bland annat vill partierna att man tittar på möjligheten att öppna upp stängda platser på särskilda boenden…

Läs mer

Nu sätter vi stopp för våldet mot kvinnor

FN:s generalförsamling instiftade ”Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor” 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Den infaller den 25 november. Var tredje kvinna utsätts någon gång under sitt liv för fysiskt eller sexuellt våld. En del av dem vid upprepade tillfällen. Tyvärr kommer många av dessa kvinnor…

Läs mer

Medlemsmöte 14 november

Här hittar du dagordning och handlingar till medlemsmötet 14/11 kl. 18:00 på Kvarnhagskällan.

Läs mer

Ännu en seger för oss Socialdemokraterna och framförallt Växjöborna

Utbildningsnämnden ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag om att utreda förutsättningarna för att starta ett nationellt gymnasieprogram för elever med Neuropsykiatriska diagnoser. Vi är glada att den blågröna majoriteten äntligen lyssnar på vad vi har att säga. Växjö kommun ska ha en skola där alla elever får det stöd som de behöver, där varje elev har…

Läs mer

Äntligen! Majoriteten i Växjö kommun positiva till vårt förslag om familjecentral på Teleborg

Socialdemokraterna har under en lång period drivit att det ska finnas en familjecentral på Teleborg, och äntligen verkar det som om majoriteten i Växjö kommun tycker detsamma. Det framkom idag när vi la ännu ett förslag i utbildningsnämnden. – Genom en familjecentral förstärker man arbetet med tidiga insatser. En del av familjecentralens verksamhet är att…

Läs mer

ÄR VÄXJÖ KOMMUN FÖRBEREDDA NÄR BARNKONVENTIONEN BLIR SVENSK LAG?

FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Med anledning av det skrev Malin Lauber (s) en motion 2018 om att Växjö kommun skulle vara väl förberedd när lagen väl kom på plats. En motion som tyvärr inte fick gehör. Barnkonventionen kommer få större genomslag i beslut i verksamheter på statlig och kommunal nivå. Principen…

Läs mer
facebook Twitter Email