Växjös kyrkor ska vara öppna för alla

Socialdemokraterna vill se en öppen och modern folkkyrka som är välkomnande för alla.

  • Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.
  • Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.

Det finns krafter som vill motverka detta och skicka Svenska kyrkan flera generationer bakåt i tiden.

Ta ställning du också!
Rösta i kyrkovalet den 19 september.
facebook Twitter Email