Växjö behöver regler för elsparkcyklar

Elsparkcykeln har gjort sitt intåg i Sverige och i kommunen efter kommun etablerar sig företag som hyr ut dessa transportmedel. Nu har det första företag startat upp verksamhet i Växjö tätort.

Tekniska nämnden har tidigare sagt nej till de företag som har velat starta upp elsparkcykeluthyrning i Växjö men eftersom ett företag nu etablerar sig, trots kommunens nej, behöver vi ett regelverk.

Socialdemokraterna ser fördelen och smidigheten med att använda en elsparkcykel för den enskilde personen. Men samtidigt ser vi även de negativa konsekvenserna med elsparkcyklar som ligger på trottoarer, i diken, i parker, vid busshållplatser och så vidare. Förutom att det ger ett sunkigt och ovårdat intryck av städerna skapar det dessutom stora hinder för människor med funktionshinder och äldre som får svårt att ta sig fram. Vi läser även om flera olyckor som har inträffat på grund av nedskräpade elskarpcyklar.

Därför måste Växjö kommun upprätta ett regelverk för denna verksamhet. Det finns kommuner där man har tagit fram regler med till exempel vite för företagen som äger dessa elsparkcyklar, om cyklarna parkeras olämpligt/olagligt. I Göteborgs kommun har kommunfullmäktige nyligen antagit ett regelverk med sanktioner för företagen, som Växjö kommun skulle kunna ta efter. Den viktiga erfarenheten från Göteborgs kommun är att detta regelverk kommer på plats skyndsamt.

Därför föreslår Socialdemokraterna kommunfullmäktige besluta

– Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på regelverk för användandet av elsparkcyklar i Växjö kommun.

– Att Växjö kommun tar fram lämpliga sanktioner för de företag som inte följer regelverket.

 

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Tony Lundstedt (S), oppositionsledare i tekniska nämnden

facebook Twitter Email