Starta en förskoleklass för elever med intellektuella funktionsnedsättningar

För barn som behöver gå i särskola finns idag ingen speciell förskoleklass. 2026 blir grundskolan tioårig. Det som i dag kallas för förskoleklass blir årskurs 1 och årskurs nio blir tio. Det innebär att de barn som kommer att börja på särskolan kommer att hamna rätt redan från start, redan när de lämnar förskolan.

Vi vet att ju tidigare insatser sätts in desto bättre förutsättningar får barnen och även deras vårdnadshavare. Förskolorna är flexibla och kan erbjuda barn med intellektuella funktionsnedsättningar det stöd de behöver och det finns goda möjligheter för dem. När de sedan ska gå över till förskoleklass finns inte dessa möjligheter att anpassa på liknande sätt. En del barn går ett år till i förskolan medan andra kan börja tidigare i särskolan. Socialdemokraterna föreslår att Växjö kommun ska undersöka möjligheterna att inrätta en egen förskoleklass för elever med intellektuella funktionsnedsättningar

– Det är många år till skolan blir tioårig och vi kan inte låta barnen hamna i kläm i väntan på den stora förändringen. Vi måste se till att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling och därför erbjuda ett fortsatt särskilt stöd även efter förskolan för barn som har behov av det, säger Martina Forsberg (S) 2:a vice ordförande i utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email