Socialdemokraterna satsar på skolan

En stark välfärd med stora satsningar på skolan och omsorgen. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö 2023. Därför får skolan och omsorgen stora tillskott i vår budget.

Tyvärr förlorade vår budget voteringen och i stället vann alliansens förslag. Det innebär att Växjö kommuns hushåll får en skattesänkning. Det hushållen också får är en skola med knappa resurser och en omsorg där medarbetarna har en dålig arbetsmiljö med schema där de måste jaga minuter. Så när Växjöborna får en skattesänkning med 30 öre per hundring är det på bekostnad av våra barn, unga och äldre. Vår välfärd försvagas.

Detta i en tid då forskare, poliser och andra är överens – vi måste satsa förebyggande för att ungdomar inte ska komma in i kriminalitet. Det innebär att vi måste ha skolor, fritidsaktiviteter och tidiga insatser för att se till att ungdomar får framtidshopp och inte väljer kriminalitetens bana. Då kan vi alltså inte spara på våra barn och unga! Socialdemokraterna vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, bryta segregationen och öka tryggheten. Därför satsar vi på skolan, vill skapa en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv som ger förutsättningar till höjd livskvalitet och större gemenskap.

Eftersom det är valår kommer budgeten att tas igen i november. Det finns alltså fortfarande en stor möjlighet att Växjö kommuns invånare kan få en budget där skolan och omsorgen prioriteras. Socialdemokraterna kommer göra allt för ett maktskifte. Med ett socialdemokratiskt styre kommer vi satsa där pengarna behövs. Inte lägga pengar på hög och spara där det behövs som mest.

Fler elever i grundskolan måste känna att skolan är meningsfull och gå ut nian med så goda resultat att de kommer in på gymnasiet. För det behöver lärarna ges rätt förutsättningar. Fler unga måste få kontakt med skolsköterska och elevhälsan när de behöver. Vi vill se fler skolsköterskor och en tillgänglig och likvärdig elevhälsa. Det räcker inte att expeditionen är bemannad varannan onsdag.

Ojämlikheten mellan invånare i Växjö undergräver tilliten och samhällsgemenskapen. En stark välfärd med bra skolor, engagerade lärare, socialsekreterare, ett aktivt föreningsliv och att alla som kan arbeta har ett jobb att gå till är helt grundläggande för att vi på allvar ska komma till bukt med segregationen och ojämlikheten.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email