Socialdemokraterna i Växjö stödjer Handels strejkvarsel

Fredagen den 13 november går delar av Handels medlemmar ut i strejk, om parterna inte kommer överens i de pågående förhandlingarna.

Socialdemokraterna i Växjö kommun står helt och hållet på de Handelsanställdas sida i denna konflikt.

– Handels kräver samma låglönesatsning som anställda inom industrin har fått och det tycker vi är helt rätt. Det är rimligt att de som tjänar minst också måste få bättre villkor, säger Martin Edberg, ordförande i Socialdemokraterna Växjö.

Totalt är det 22 arbetsplatser runt om i Sverige som har varslats om strejk och det berör cirka 5 000 anställda. I vår region har Handels medlemmar på City Gross i Växjö varslats.

– Vi stödjer Handels krav på ökad jämställdhet och rättvisa på arbetsmarknaden och Handels medlemmar har tagit och tar fortfarande ett oerhört stort ansvar för att bära upp handeln under den pågående pandemin. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att stödja Handels varslade strejk, säger Martin Edberg.

facebook Twitter Email