KRAFTSAMLING KRING KLIMATET

EU-parlamentet, Budapest, Auckland, New York, Lund, Storbritannien, Irland, Kanada.
Alla har de utlyst klimatnödläge. De flesta av oss är överens om att vi står för stora och avgörande utmaningar när det gäller klimatet. Det finns förstås människor, företrädesvis män i övre medelålderna som gått i ”Livets hårda skola”, som förnekar klimatkrisen och anser att det är något som etablisemanget har hittat på. Vi bortser dock från dem nu.
Något som vi däremot inte är överens om är att det råder ett klimatnödläge. Eller är vi det?
I många kommuner diskuteras just nu om man ska utlysa Klimatnödläge eller inte. Frågan aktualiseras både genom motioner och medborgarförslag och väcker känslor. Kritiker menar att det inte är meningsfullt – ”Mycket snack och lite verkstad”. Förespråkarna menar att kommuner måste gå före, att det ger en tydlig signal om det allvarliga läget och att politiker måste ta ansvar. Jag tillhör de sistnämnda. Vi befinner oss i ett nödläge. Klimatet kan inte vänta.
Sedan i mars har Sverige kraftsamlat kring pandemin. Olika kommuner, region, länsstyrelse och andra myndigheter har kraftsamlat mot smittspridningen på ett sätt som inte bara har varit framgångsrikt, utan också gett kunskap om hur samhället kan mobilisera och att fokus på en fråga gör oss starkare och bättre. Jag menar att vi borde kraftsamla även kring klimatet för att komma till rätta med klimatkrisen. Pandemin har visat oss att om vi verkligen sätter fokus på något, så lyckas vi bättre. Vad kan vara viktigare att kraftsamlas kring än vårt klimat och vår miljö, vår och våra barns framtid? Givetvis måste ett utlysande av klimatnödläge följas upp med en klimatnödlägesplan och prioritera den planen i kommunens strategiska arbete. Jag tror nämligen att vi kan kombinera tydliga politiska signaler med bra verkstadsarbete.
Växjös blågröna majoritet, med Moderaterna i spetsen följt av Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har redan tidigare röstat ner ett medborgarförslag om klimatnödläge. Nu är det dags igen, ett medborgarförslag och en motion från oss socialdemokrater om att utlysa klimatnödläge. Troligtvis för att slippa bifalla medborgarförslag och motion, men inte göra sig omöjliga bland klimatkämpar, har de blågröna i all hast lämnat in en skrivelse. De vill inte utlysa klimatnödläge, det vore ju för långt att gå. Istället säger man i skrivelsen att man ”Konstaterar att klimatet befinner sig i ett nödläge och att många insatser behövs för att klara målsättningen i Parisavtalet”.
Jag tar mig för pannan och funderar över varför detta politiska spel ska ta kraft från det arbetet som verkligen måste göras? Men i det blågröna Växjö är allt bra och inget kan bli bättre. Framförallt inte om förslagen kommer från oppositionen. Allt görs redan eller hade man precis tänkt börja.
Pandemin är långt ifrån över, klimatkrisen är verkligen inte över. Medan isarna smälter kan vi fundera på om vi ska utlysa klimatnödläge eller hellre ska konstatera att klimatet befinner sig i ett nödläge.
Sådan kan politiken vara. Patetiskt.

 

Malin Lauber

facebook Twitter Email