Förslag för ett jämlikt Växjö

Idag röstar kommunfullmäktige i Växjö kommun om våra socialdemokratiska förslag. Vi säger JA, den blågröna majoriteten säger NEJ. Vi önskar vi kunde få igenom våra förslag, gör du också det? Gå med i Socialdemokraterna.

  • ATT TA BORT MINUTSCHEMA FÖR VÅRDPERONAL
  • ATT VÄXJÖS VUXENUTBILDNING SKA VARA I KOMMUNAL REGI
  • BARNOMSORG OAVSETT TID PÅ DYGNET
facebook Twitter Email