För vems skull stänger moderater kommunala boenden?

För vems skull stänger moderater kommunala boenden? Det privata omsorgsföretaget Humana ställde en fråga rakt ut till omsorgsnämndens moderate ordförande Ulf Hedin, om det ändå inte var dags att stänga ytterligare kommunala boenden, lönsamheten för Humana är inte tillräcklig.

I en intervju som publicerades i Smålandsposten och på P4 Kronoberg påstås att Humanas etablering i kommunen föregicks av samtal om stängningar av platser på kommunala särskilda boenden. Tänk att det bakom ytan av alla fina ord om ökad valfrihet och kvalitet trots allt bara fanns ett grundläggande motiv, att få fylla näringslivets fickor med skattebetalarnas pengar.

För någon ökad valfrihet går väl ändå inte att tala om, när man tar bort kommunala platser att välja på? Den ökade kvaliteten har vi inte hittills sett något exempel på.

Då återstår till slut en klassisk fråga för politiken, samhället och medborgaren att ta ställning till: för vem arbetar Moderaterna? Det är i alla fall inte för de äldre växjöbornas skull som den moderatledda majoriteten i omsorgsnämnden stängt och sålt kommunala boenden.

/Julia Berg (S), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden i Växjö kommun.

facebook Twitter Email