De blågröna partierna är stolta – det är inte Socialdemokraterna

2020 lämnade nästan en tredjedel av alla elever grundskolan utan att nå kunskapsmålen i alla ämnen. Det innebär att nästan 300 barn inte har fått den hjälp de har behövt under nio år i grundskolan. Det är inget som Socialdemokraterna är stolta över och vi tycker det är märkligt att de blågröna partierna är det.

Vi vet att elever, lärare och rektorer gör sitt yttersta. Däremot får de inte rätt förutsättningar. Att elever inte når kunskapsmålen beror inte på lärarna, det beror på den politik som det moderatledda styret har fört under snart 16 år. Ansvaret vilar helt och hållet på politiken.

Vi vet att likvärdighet saknas i kommunens skolor, att arbetsmiljön är tuff och arbetsbördan är hög. Vi träffar frustrerade lärare och vi vet att omsättningen bland rektorer är hög. Stora omorganisationer tar tid och kraft. Upphandlade system skapar mer arbete i stället för att underlätta.

Socialdemokraterna vill stärka elevhälsan, skapa bättre arbetsmiljö och studiero, ge lärarna bättre förutsättningar för undervisning och rektorer måste få tid att vara pedagogiska ledare. För att lyckas med det måste vi ha dialog med facken, rektorer och lärare. Det är de som är proffs och vi måste lyssna på dem.

Ingenstans i de Blågrönas debattartikel nämns utmaningarna med segregationen bland Växjö skolor, trötta lärare och bristen på vikarier.

Socialdemokraterna har fått nog av blågrönt styre. Vi har fått nog av besparingar och privatiseringar. Det behövs ett nytt styre. Växjö kommuns invånare förtjänar bättre.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email