Vi varken kan eller ska acceptera att rasism och fascism får utrymme i våra offentliga rum

I förra veckan hissades två nazistflaggor i Växjö. Detta väcker såklart starka känslor och de togs, tack och lov, bort snabbt. Trots det snabba agerandet kvarstår faktum att någon hissat dem, dessutom på en av våra skolor, vilket gör det extra oroväckande. Vi varken kan eller ska acceptera att rasism och fascism får utrymme i våra offentliga rum. Vi ser hur små förskjutningar i samhället gör att rasismen allt mer hamnar hemma runt våra köksbord. Den så kallade ”vardagsrasismen” är det ingen som skäms för längre. Vi måste alla ta tydligt avstånd från all form av rasism och fascism. Vi politiker har ett särskilt ansvar men det är hemma vid köksbordet rasismen gror.

Vi måste alla reagera och agera varje gång vi ser rasismen och fascismens fula tryne visa upp sig. Att tiga duger inte. Det formar ett hårt samhälle där vissa människor anses viktiga medan andra betraktas som mindre värda. Det föder hat och hot. Så kan vi inte ha det! Därför är det extra viktigt att vi inte bara säger ifrån, utan tar tydligt avstånd och även markerar mot de små förskjutningar som görs i debatten, samhället och politiken. Förskjutningar som gör att rasismen blir rumsren. Att öppna upp för en politik som rättfärdigar att vissa människor är mer värda än andra, en politik som gör skillnad på folk och folk, en politik som släpper in rasism och bjuder in rasister till makt, är en farlig väg att gå. Det kan bara gå på ett sätt. Mer främlingsfientlighet och rasism och mindre solidaritet. Så ser inte det Sverige ut som jag vill leva i, så ser inte mitt Växjö ut.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email