Vi säger nej till den konservativa regeringens politik

Nu har moderaten Ulf Kristersson valts till statsminister i Sverige. Den nya regeringen har varit tydlig med att man planerar att radikalt lägga om politiken på flera områden. Socialdemokraterna i Växjö vill därför vara tydliga med att vi inte står bakom den nya regeringen.

Antalet så kallade kvotflyktingar kommer att minskas drastiskt ner till cirka 900 personer år. Det kommer att leda till ett stor lidande för det stora antal kvinnor, barn och unga som flyt från krig, svält och katastrof. Sverige har alltid visat stor solidaritet mot dem som flyr och vi har alltid tagit ett stort ansvar för att hjälpa till. Vilket har lett till att Sverige har stor respekt ett högt anseende inom FN och UNHCR. Detta anseende får nu en rejäl törn.

Den nya regeringen har också gjort klart att det ska vara svårare med så kallad familjeåterföreningar. Det innebär att om en familjemedlem lyckas fly till Sverige så kommer resten av familjen att få det svårare att ansluta. Detta kommer att splittra många familjer över hela världen och leda till att många barn får växa upp utan tryggheten att ha föräldrarna i sin närhet.

Socialdemokraterna vill vara tydlig med att om man bor i Växjö så är man alltid välkommen, oavsett var i världen man är född och vi vill hjälpa till med familjeåterföreningar.

Inom en snar framtid kommer den nya regeringen att införa så kallade visitationszoner runt om i vårt land. Det innebär i praktiken att polisen får visitera vem som de vill i dessa särskilda zoner, utan något speciellt skäl. Detta är en politik som är kränkande mot den enskilda individen och som förmodligen kommer att skapa mer oreda än nytta. Inte ens polisen i Växjö tror på detta förslag, de menar att dessa massvisitationer kommer att bli ineffektiva och leda till små framgångar. Polisen i Växjö vill i stället rikta in sig på specifika individer än att gå på alla som råka befinna sig i ett visst område.

Socialdemokraterna motsätter sig särskilda visitationszoner inom vår kommun.

Den nya konservativa regeringen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att driva en politik som helt dikteras av Sverigedemokraterna. Under den kommande mandatperioden kommer det vara Sverigedemokraterna som håller i taktpinnen och styr den nya regeringen med ett tajt koppel. Vi riskerar nu att få ökade klyftor och ökad splittring i samhället och de som kommer drabbas hårdast är de som allra mest behöver hjälp.

 

Martin Edberg, ordförande Socialdemokraterna Växjö

Malin Lauber (S), kommunalråd i Växjö kommun

facebook Twitter Email