Vi kräver ett svar

Efter inslag om hemmasittare i media ställde Malin Lauber en interpellation till Pernilla Torneus, som är utbildningsnämndens ordförande, om situationen i Växjö kommun. Då det efter rapportering i Smålandsposten visat sig att de svar Malin fått var felaktiga ställer Malin samma frågor återigen.

– Jag vill veta hur många elever som inte kan gå till skolan och därför inte får den utbildning de har rätt till. Nu ger jag utbildningsnämndens ordförande en ny chans att svara på frågan, säger Malin Lauber kommunalråd i opposition (S).

Det är viktigt att skolan ger alla barn och unga möjlighet att nå sina mål utifrån varje elevs enskilda behov. Rektorer och lärare måste ges de förutsättningar som krävs. Socialdemokraterna vet att framtiden börjar i skolan och därför måste den vara jämlik. Vi kan aldrig acceptera att elever känner sig tvingade att välja bort skolan.

[simplyattached]Interpellation[/simplyattached]

 

facebook Twitter Email