Växjös skolor behöver fler vuxna

Den styrande minoritetens politik är verklighet på skolorna. Nu måste till exempel Norregårdsskolan minska på antalet elevassistenter. Det drabbar de allra svagaste eleverna. Vi vet att flera hundra elever som slutar årskurs nio inte kan söka till gymnasiet, för att de saknar fullständiga betyg. För att fler ska kunna söka till gymnasiet måste grundskolan få resurser så att alla kan få det stöd de behöver och här är all skolpersonal viktig.

– Att dra ner på resurserna och minska på antalet elevassistenter är fel väg att gå. Det är inte så vi hjälper de elever som behöver hjälpen allra mest. Denna gång är det Norregårdskolans elever som drabbas och nästa gång är det elever på annan skola. Så här kan vi inte ha det. De behövs fler vuxna i skolan, inte färre, säger Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden.

I Socialdemokraternas budgetförslag har vi ökat resurserna till våra skolor och vill fördela dem bättre, medan den styrande minoriteten prioriterar sänkt skatt.

– Vi politiker gör olika prioriteringar men vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera eleverna framför sänkta skatter. Det är så man bygger ett starkt samhälle. I detta fall är det inte fråga om brist på pengar, de finns och de ska användas till elever och skolpersonal, säger Martina Forsberg.

facebook Twitter Email