Växjö kommuns budget 2024 – för en trygg och hållbar framtid

Idag har styret i Växjö kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat sitt budgetförslag för 2024 för en trygg och hållbar framtid. I arbetet med att ta fram budgetförslaget har Centerpartiet deltagit.

2024 väntas blir ett extra ordinärt år som kommer att präglas av en orolig omvärld, tillfälligt höga pensionskostnader och en fortsatt hög inflation, därför är det viktigt att trygga välfärden.

– Att barn och unga känner framtidshopp och klarar skolan är en av våra viktigaste uppgifter. Vårt budgetförslag innehåller flera satsningar med fokus på barn och unga. Utifrån de särskilda utmaningarna som Sverige och även Växjö kommun står inför är det viktigt att vi kan behålla våra medarbetare. Växjö kommun har god ekonomi, det möjliggör att vi under ett enskilt år kan göra ett underskott för att trygga välfärden utan att vi äventyrar vår ekonomi, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

De största satsningar görs på skolan med över 78 miljoner kronor. Styret föreslår även stora satsningar för att förbättra klimatet, stärka kulturen och stärka Växjö kommuns brottsförebyggande arbete. Sammanlagt tillförs nämnderna 161 miljoner kronor. Underskottet beräknas bli 106 miljoner.

– Allt börjar med en bra skola! Så skapar vi en trygg och hållbar framtid. Därför tillför vi mer pengar till undervisningsdelen i elevpengen, vi gör stora satsningar för att stärka elevernas måluppfyllelse med fokus på lågstadiet. En bra skola börjar i förskolan därför utökar vi den allmänna förskolan med fler timmar, säger Malin Lauber.

– Vi stärker även Växjö kommuns arbete för att skapa ett starkare kulturliv och förbättra insatserna för på fritiden för kommunens yngre invånare. Kulturskolan stärks, fritidsgårdsverksamheten ska möte fler barn och unga och vi gör en riktad satsning för att utveckla den fria tiden för ungdomar på Araby, säger Maria Garmer (V).

– Klimatet är vår tids största ödesfråga och Växjö kommuns insatser för att skapa en mer hållbar värld är viktig. I den budget vi nu lägger fram föreslås vi bland annat att Växjö inför en koldioxidbudget för att öka takten i hållbarhetsarbetet, vi stärker arbetet med klimatanpassningen och vi ökar våra investeringar som är kopplade till bättre klimat och miljö, säger Magnus P Wåhlin.

Budgeten har i dag antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 7 november ska den behandlas av kommunstyrelsen och det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 21 november.

Här kan du läsa budgeten i sin helhet: Budget 2024

facebook Twitter Email