Växjö kommuns anställda ska inte tvingas ange papperslösa

I Tidöavtalet står att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

Om förslaget blir verklighet kan det tvinga våra medarbetare i Växjö kommun att agera mot såväl etiska och professionella principer som mot sina grunduppdrag. Det kan handla om professioner inom vård och omsorg som behöver ange patienter, bibliotekarier som får agera informanter och socialsekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Inom skolan skulle lärare behöva ange barn och elever i stället för att ge den utbildning som de enligt barnkonventionen har rätt till.

Vår personal arbetar med människor, ett arbete som i hög grad bygger på tillit och förtroendefulla relationer. Att kräva av dem att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning är något vi inte kan acceptera i Växjö kommun.

Alla partier i Växjö kommunfullmäktige erbjöds att ställa sig bakom detta ställningstagande men endast Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet valde att stödja.

Malin Lauber (S), kommunalråd

Maria Garmer (V), kommunalråd

Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd

Andreas Olsson (C), gruppledare

facebook Twitter Email