Växjö kommun påbörjar planeringsarbete för ny simhall

Växjös kommunstyrelseordförande Malin Lauber (S) har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Samtidigt ska arbetet, med hur området kring den gamla simhallen kan utvecklas, påbörjas samt ta fram förslag på vilken offentlig verksamhet som han inrymmas i den gamla byggnaden. Det finns en bred politisk enighet.

– En majoritet är överens om att bygga en ny simhall på Bäckaslövsområdet och samtidigt utreda vilken annan offentlig verksamhet som kan rymmas i den nuvarande simhallsbyggnaden, säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Sedan årsskiftet har vi haft en grupp, där alla partier har varit representerad, som har arbetat med simhallsfrågan. Gruppen har haft olika tankar på bordet samtidigt och övervägt olika alternativ. Efter diskussioner framkom att en simhall på Bäckaslövsområdet är det bästa alternativet för Växjös kommuninvånare.

– Arbetet i gruppen har varit konstruktivt och alla partier har bidragit. Det har funnits en stor vilja från alla att komma till en lösning. Jag är glad att vi nu tar simhallsfrågan framåt tillsammans, säger Malin Lauber.

Det formella inriktningsbeslutet kommer att fattas av kommunstyrelsen i augusti men det finns redan i dag en bred politisk enighet. Om allt går enligt plan kan byggnationen att påbörjas under 2025 och en ny simhall kan stå klart några år senare.

Gruppen kommer bland annat fortsätta att arbeta med vad simhallen ska innehålla och ta fram en investeringsplan.

facebook Twitter Email