Växjö börjar planerar för vuxenutbildning i kommunal regi

Sedan ett par år tillbaka bedriver Växjö inte vuxenutbildning i kommunal regi, utan all vuxenutbildning bedrivs av externa aktörer på uppdrag av kommunen. Nu har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att ändra på detta. Nämnden för arbete och välfärd börjar nu att planerar för att återstarta en del av vuxenutbildning i kommunal regi.

– Vi ser att det finns ett behov av att även Växjö kommun bedriver vuxenutbildning och inte bara lägger ut uppdraget på de externa aktörerna. Därför drar vi nu i gång planeringen för att återstarta en kommunal vuxenutbildning, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

– Alla prognoser pekar på att vi snart befinner oss i en lågkonjunktur och det innebär risk för stora varsel och högre arbetslöshet, då kommer behovet av att vidareutbilda sig att öka. Därför måste Växjö kommun stå redo för att möta det behovet, säger Magnus P Wåhlin (MP), kommunalråd och vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

– Växjös kommuninvånare behöver en likvärdig vuxenutbildning som bygger på god kvalitet, helt utan vinstintresse, säger Jonna Ahlqvist (V), ledamot i nämnden för arbete och välfärd.

facebook Twitter Email