Växjö behöver ett maktskifte

Om sju veckor är det val. Då avgör du Växjös framtid. Det är hög tid för maktskifte i Växjö kommun efter snart 16 år med ett moderatlett styre.

  • Fler barn ska nå sina mål i skolan. Riktningen går idag åt fel håll. Lärarna måste få rätt förutsättningar och en god arbetsmiljö. Resurserna i skolan ska fördelas där de bäst behövs. Många unga känner oro och ångest därför måste vi stärka elevhälsan.

 

  • Det ska vara tryggt att åldras i Växjö kommun. Idag är Växjö en av de kommuner där det är svårast att få plats på ett äldreboende. Så kan vi inte ha det. Vi måste öka bemanningen inom äldreomsorgen så att de som jobbar får fler kollegor.

 

  • Växjö kommun ska vara tryggt. Du ska inte behöva oroa dig för att utsättas för brott eller vara rädd för att gå ut. Därför har regeringen satsat på fler poliser. I kommunen vill socialdemokraterna göra den fysiska miljön tryggare men också att det ska finnas fler vuxna ute. Vi vill därför satsa på fältarbetare och trygghetsskapande åtgärder. Unga måste få framtidstro.

 

Vi är helt övertygande om att vårt Växjö kan bättre.

De 11 september avgör du.
facebook Twitter Email