Vårbudget för ett starkare samhälle

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar 45 miljarder kronor på att jobba Sverige ut ur krisen. Det är bra för Sveriges kommuner och regioner. Många har drabbats hårt av pandemin. Det är vår uppgift att lindra följdverkningar så mycket som möjligt. Därför är jag stolt över regeringens satsning. Det är satsningar som kommer göra skillnad för Växjö kommuns invånare.
I årets budgetförslag föreslår regeringen bland annat:
– Jobbpaket för ungas framtidstro
– Insatser för den som står längst ifrån arbetsmarknaden
– Förläggning av företagsstöd
– Lovskola
– Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
– Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor
– Stöd till civilsamhälle
facebook Twitter Email